Intel Parallel Studio XE 2019 Cluster Edition

Utvecklingssvit för MPI kluster för att skala framåt och snabbare

Intel DPD NEWBoxShots PSXE

KÖP VIDEO

Intel Parallel Studio Cluster Edition möter de utmaningar HPC utvecklare står inför med en komplett produktsvit för att optimera HPC applikationers prestanda och tillförlitlighet. Den kombinerar Intels marknadsledande klusterverktyg med Intels avancerade tråd/minnes verktyg och prestandaoptimerande verktyg för utveckling av klustersystem.

Evolutionen av HPC arkitekturer med fler kärnor och bredare vektorer på fler noder utmanar utvecklare att skriva applikationer som klarar dessa krav. Cluster Edition ökar produktiviteten och säkerställer stabila HPC applikationer som utnyttjar kraften i flerkärniga processorer som körs på Windows eller Linux. Den erbjuder en komplett produktsvit för C/C++ och Fortran utvecklare att effektivt utveckla, analysera, optimera HPC applikationer att skala snabbare och förbättra prestandan för IA kompatibla processorer som använder 32- och 64-bit arkitektur

Intel Parallel Studio Cluster Editon inkluderar: 

  • Intel MPI Library – Skalbart MPI biliotek
  • Intel Trace Analyzer and Collector – MPI kommunikations prestanda verktyg
  • Intel C, C++ och Fortran kompilatorer – marknadens snabbaste kompilatorer
  • Intel MKL och Intel IPP – matematiska och multimedia prestandabibliotek
  • Intel Threading Building Blocks och Intel Cilk Plus – programmeringsmodeller för parallell kod
  • Intel Advisor – tråd assistent för C, C++, C# och Fortran kod
  • Intel VTune Amplifier XE – prestanda- och trådprofiler
  • Intel Inspector XE – minnes- och trådsökare
  • Static Analysis – lokaliserar svårfunna defekter
  • Intel MPI Benchmarks – en open source svit av MPI och kluster benchmarkrapporter

Översikt

Intel Parallel Studio Cluster Edition är en MPI hybrid kluster-utvecklingssvit för att skala framåt och skala snabbare

Skala Prestanda
    -Industriledande lågnivå MPI bibliotek
    -Hög prestanda C++ och Fortran kompilatorer
    -Native profilering och justing av MPI applikationer (nu med Node Leve lanalysis)

Skala Framåt
    -Skala upp till 120K MPI processer
    -Hög prestanda avancerade parallellprogrammeringsmodeller för multicore och manycore arkitekturer

Skala Effektivt
    -Snabb prestanda profilering för identifiering av applikationers hotspots
    -Tråd och minnes korrekthetsanalyser på samtliga noder
    -Innovativ trådassistent analyser och identifierar kod områden för parallellisering.

 

Nyheter

ips xe 2019 download 2


Nyheter i Intel Parallel Studio XE 2019

•    Ta del av nya funktioner och förbättringar i kompilatorer, prestandabibliotek och analysverktyg med stöd för senaste Intel Xeon och Core processorerna.
•    Vektorisera och tråda kod (med OpenMP) för att dra fördel av den senaste SIMD-aktiverade hårdvaran, inklusive Intel Advanced Vector Extensions 512 (Intel AVX-512).
•    Erhåll stöd för senaste standards och IDEs
                             -Full C++14 och utökad C++2017 stöd
                             -Full Fortran 2008 och delvis Fortran 2018 stöd
                             -Stöd för Python 2.7 och 3.8
                             -Fullt OpenMP 4.5 och delvis OpenMP 5.0 stöd
                             -Microsoft Visual Studio 2017 integration
•    Förbättra HPC lösning på vägen till Exascale – Få bättre skalbarhet och reducera latens med nästa generations Intel MPI bibliotek.
•    Upplev ett nytt mer intuitivt användargränssnitt för Intel VTune Amplifier med förbättrad roofline analys. Kör längre och mer avancerad prestanda analys med förhandsgranskningen i ”Platform Profiler”
•    Visualisera parallellism med snabb visuell prototyp-miljö i ”Flow Graph Analyzer” komponenten i Intel Advisor. Använd den för att interaktivt bygga, validera och visualisera parallella algoritmer.
•    Accelerera data analys och vetenskaplig data med Intel Distribution for Python, nu integrerad med Intel Parallel Studio.
•    Anropa Intels senaste prestandabibliotek och Intel Distribution for Python via conda, pip, DockerHub, APT GET och YUM
•    Visualisera parallellism med snabb visuell prototyp miljö – Använd den för att interaktivt bygga, validera och visualisera parallella algoritmer med Intel ”Advisors Flow Graph Analyzer”.
•    Ta del av utökad Machine Learning funktionalitet med nya högprestanda Python optimeringar  med Intel Distribution for Python och Intel Data Analytics Acceleration Library (Intel DAAL).


Intel Parallel Studio XE 2019 Release Notes (detaljerad beskrivning av nyheterna)

Intel Parallel Studio XE 2019 Product Brief

 

 

Länkar

Dokumentation 

Artikel om Intel Parallel Studio in Ny Teknik

Lär dig utnyttja tekniker och modeller för att optimera prestanda med Intels mjukvaror: Application Optimization for Intel Processors and Coprocessors - Programming CodeBook (PDF)


Webinar

Se inspelningen av Alfasofts webinar om Intel Python

Anmäl dig till Intels kommande Webinar


Blogar och artiklar

Nytt nummer av Intel Parallel Universe magasine är ute!

Application Performance and Power Consumption on Intel Xeon Phi: Både Intel Xeon processorerna och Intel Xeon Phi co-processorerna inkluderar varierande nivåer för att hjälpa minimera energi konsumtionen.

Modernizing Materials Code at OSC’s Intel Parallel Computing Center: Ett forskningslag på Ohio Supercomputers Center börjar moderisera en datormjukvara som använder en storskalig 3-D modellering för att forska i brottanalys i metaller

Why Parallelism? Understanding the architecture of the system is critical to understanding how to gain maximum performance. Att förstå arkitekturen i ett system är kritiskt för att veta hur prestandan ska maximeras

 

Komponentbeskrivning

Nedanför finner du en beskrivning av komponenter och bibliotek som ingår i Intel Parallel Studio olika editioner (se matris under fliken översikt för att se vad som ingår i respektive edition):

Intel VTune Amplifier XE är en unik profiler för C, C++, C#, Fortran, Assembly och Java. VTune Amplifier XE 2013 hjälper dig att diagnostisera prestandaproblem på multi- och manycore processorer på Windows och Linux.

Intel Inspector XE är en felsökare och upptäcker tråd- och minnesläckor tidigt i utvecklingscykeln för att leverera säkra applikationer. Stöd finns för både Windows och Linux.

Intel Advisor XE är en trådassistent för C, C++, C# och Fortran. Den guidar utvecklaren genom design, automatiserade analyser som behövs för snabb och korrekt implementation. Intel Advisor har stöd för både Windows och Linux

Intel Threading Building Blocks är ett C++ bibliotek för att skapa högpresterande, skalbara parallella program. Intel TBB är det mest kompetenta sättet att implementera framtidssäkra parallella applikationer för att utnyttja kraften och prestanda multicore och many-core hårdvaruplattformar.

Intel Math Kernel Library innehåller en mängd rutiner för att accelerera applikationens prestanda och minska utvecklingstiden. Intel MKL innehåller vektoriserad och trådad Linear Algebra, Fast Fourier Transforms (FFT), Vector Math och statistiska funktioner.

Intel MPI Library hjälper applikationer att fungera bättre på Intel arktitektbaserade cluster. Med stöd för Message Passing Interface v2.2 optimerar den slutanvändarens prestanda. MPI biblioteken hjälper till att skapa applikationer som kan köras på multipla kluster.

Intel Integrated Performace Primitives är ett omfattande bibliotek av funktioner som hjälper utvecklingen av multimedia-, databehandling- och kommunikationsplattformar för Windows, Linux och OSX miljöer.

Intel Array Building Blocks är ett C++ bibliotek för vektor parallellisering.

Vectorization Advisor ger dig verktyg och tips att vektorisera effektivt.

Intel Data Analytics Acceleration Library förbättra prestandan av dataanalys och maskinlärningsprogram 

MPI Snapshot förbättra klusterprestanda genom att analysera MPI processer snabbare

 

Licensalt.

Intels utvecklingsverktyg säljs antingen som namngiven användare (single user) eller som flytande nätverks licens (floating). Vid beställning måste operativsystem väljas för att licensen ska bli rätt konfigurerad.

Det finns en separat version för studenter (student edition) och utbildningsinstitutioner (academic).


Support

Support och Resurser

Vid varje inköp av Intel mjukvara inkluderas ett ettårigt supportavtal som kan förlängas till ett reducerat pris. Avtalet inkluderar fri access till senaste version och access/support till äldre versioner tillsammans med:
-direkt och privat interaktion med Intels tekniker. Möjlighet att skicka med konfidentiell information och kodexempel.
-hjälp med dina tekniska frågor och andra produktbehov för både äldre och nyare versioner
-tillgång till Intel Community Forum som täcker alla Intels mjukvaror
-access till Intels självhjälpsbibiliotek som bygger på decennium av utvecklares erfarenhet av att skapa högprestanda kod.  


Alternativ för Support service förnyelse:

Pre-Expire förlängning - Förläng avtalet i ytterligare 12 månader innan avtalet går ut.
Post-Expire förlängning –Ett förlängningsavtal kan köpas upp till 12 månader efter att avtalet gått ut och börjar gälla från förnyelse tillfället.


Hjälplänkar:

Alfasoft rekommenderar följande Intel sidor för support- och resurshjälp:

Behöver du hjälp med din beställing, eller har frågor omkring Intels produkter eller supportavtal, vänligen skicka ett email till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller ring oss på +46 (0)31-604380.